Ocieplanie budynku to bardziej skomplikowana sprawa, aniżeli się wydaje. Przede wszystkim dlatego, że błędy wykonane w trakcie modernizacji widoczne są zazwyczaj dopiero po jakimś czasie. W zależności od sposobu ocieplenia domu, mogą pojawić się nawet  po kilku latach.

Wobec tego, warto zainteresować się procesem ocieplania jeszcze przed jego rozpoczęciem, aby uniknąć wszelkich niedociągnięć i związanych z nimi kłopotów. By móc uchronić się przed problemami, poniżej zamieszczamy 7 najczęściej popełnianych błędów przy tego rodzaju remoncie:

1. Brak zabezpieczenia modernizowanego budynku

Przed rozpoczęciem prac należy upewnić się, czy wykonawca odpowiednio zabezpieczył wszelkie drzwi, okna i parapety oklejając je folią. Ponadto, rusztowanie stworzone na potrzeby remontu powinno być osłonięte z zewnątrz siatką, co zabezpieczy elewację przed nadmiernym nasłonecznieniem oraz silnym wiatrem – dzięki temu nakładany materiał będzie równomiernie wysychał.

2. Nieodpowiednie przygotowanie podłoża

Powierzchnia ścian poddanych ocieplaniu musi mieć odpowiednią nośność oraz być gładka, równa i odpylona, by zapewnić wysoką przyczepność kleju. Tynki, które posiadają ubytki wymagają naprawy bądź skucia. Ponadto, trzeba bezwzględnie usunąć istniejące pleśnie i wykwity, a także przyczyny ich powstania ze ściany.

3. Nieprawidłowa kolejność wykonywanych prac

Kolejność nakładania powinna wyglądać następująco: najpierw kładzie się klej, następnie zatapia się w nim siatkę. Zdarza się, że ekipy budowlane robią to na odwrót.  Co więcej, część z wykonawców nakłada tynk cienkowarstwowy bez wcześniejszego gruntowania, czyli bezpośrednio na warstwę z siatką, co skutkuje nieprawidłowym wiązaniem tynku, to zaś prowadzi do prześwitów i nierównej powierzchni elewacji. Po jakimś czasie tak nieprawidłowo nałożony tynk pęka i odpada płatami.

4. Za słabe mocowanie izolacji do warstwy nośnej

Słabe przymocowanie izolacji może mieć swoje podłoże w niestarannym nałożeniu kleju, użyciu produktu o niewłaściwych parametrach bądź w za słabym mocowaniu mechanicznym. Łączniki mechaniczne, czyli kołki oraz kotwy powinny być zagłębione w warstwie nośnej na co najmniej 5 cm. Izolacje ze styropianu mocuje się mechanicznie w narożach budynku oraz wokół otworów okiennych i drzwiowych, ponieważ w tych lokalizacjach są narażone na parcie oraz ssanie wiatru.

5. Pozostawienie izolacji termicznej bez osłony

Pozostawienie izolacji termicznej bez osłony przed wpływami atmosferycznymi może skończyć się katastrofą. Nieosłonięta wełna mineralna szybko nasiąka wodą, a styropian wystawiony na promienie słoneczne ulega powierzchniowemu zniszczeniu, które może pogorszyć przyczepność warstw wykończenia. Ściany ocieplone wełną mineralną powinno się osłaniać dachem, aby nie zostały one zalane przez deszcz – wilgotna izolacja termiczna nie jest efektywna, a wełna wysycha bardzo powoli. Styropian wystawiony na działanie słońca nie ulegnie widocznej degradacji, jednak będzie ona wyczuwalna w trakcie wykańczania ocieplenia – dlatego warto osłonić go folią.

6. Brak wywinięcia siatki na styropian

Jeżeli styropian nie zostanie zabezpieczony siatką – szczególnie w narożach okien i drzwi, czyli w okolicach, w których tynk w późniejszym czasie może pękać, może zostać on narażony na działanie czynników atmosferycznych, a także gryzoni i ptaków.

7. Powstanie mostków termicznych

Nierzadko podczas oględzin pracy wykonanej przez ekipę remontowo-budowlaną wychodzi na jaw, że pomiędzy płytami ocieplenia pojawiły się szczeliny. Miejsca te to tak zwane mostki termiczne. Ich powstawaniu zapobiega zastosowanie systemu mijankowego, czyli izolacji z dwóch warstw z wzajemnym przesunięciem styków, bądź użycie płyt z frezowanymi krawędziami.

Nieodpowiednie ocieplenie budynku może rodzić niespodziewane konsekwencje, dlatego warto zapoznać się z informacjami na temat takiej modernizacji jeszcze przed wpuszczeniem ekipy remontowo-budowlanej na swoją posesję. Pomoże to zapobiec niepotrzebnym błędom poprzez wskazanie wykonawcom zauważonych niedociągnięć w momencie, gdy będzie można je jeszcze naprawić.